Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
naimaton
célibataire
Civilstatus
naimisissa
Marié(e)
Civilstatus
asumuserossa
Séparé(e)
Civilstatus
eronnut
Divorcé(e)
Civilstatus
avoliitossa
en concubinage
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
dans une union civile
Civilstatus
parisuhteessa
en concubinage
Civilstatus
avoliitossa
en partenariat domestique
Civilstatus
leski
veuf/veuve
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
le code
Typ av test
inssiajon
la conduite
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
mon adresse
Vad vill du ändra?
nimeä
mon nom
Vad vill du ändra?
kuvaa
ma photo
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
perdu
Körkortsproblem
varastetun
volé
Körkortsproblem
vaurioituneen
abîmé
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka