Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
What is your name?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Where do you live?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
What is your address?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
naimaton
single
Civilstatus
naimisissa
married
Civilstatus
asumuserossa
separated
Civilstatus
eronnut
divorced
Civilstatus
avoliitossa
cohabiting
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
in a civil union
Civilstatus
parisuhteessa
unmarried partners
Civilstatus
avoliitossa
in a domestic partnership
Civilstatus
leski
widowed
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
theory test
Typ av test
inssiajon
driving test
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
address
Vad vill du ändra?
nimeä
name
Vad vill du ändra?
kuvaa
photo
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
lost
Körkortsproblem
varastetun
stolen
Körkortsproblem
vaurioituneen
damaged
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka