Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
senedza
bekar
Civilstatus
edziĝinta
evli
Civilstatus
apartiga
ayrılmış
Civilstatus
eksedziĝinta
boşanmış
Civilstatus
kunviva
birlikte yaşıyor
Civilstatus
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Civilstatus
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
vidvina
dul
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
teorik sınav
Typ av test
veturantan teston
direksiyon sınavı
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
adres
Vad vill du ändra?
nomon
ad
Vad vill du ändra?
foton
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
kayıp
Körkortsproblem
ŝtelatan
çalınmış
Körkortsproblem
difektatan
hasarlı
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka