Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
senedza
singel
Civilstatus
edziĝinta
gift
Civilstatus
apartiga
separerad
Civilstatus
eksedziĝinta
skild
Civilstatus
kunviva
sambo
Civilstatus
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
ogift par
Civilstatus
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Civilstatus
vidvina
änka
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
teoriprov
Typ av test
veturantan teston
uppkörning
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
adressen
Vad vill du ändra?
nomon
namnet
Vad vill du ändra?
foton
bilden
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
borttappat
Körkortsproblem
ŝtelatan
stulet
Körkortsproblem
difektatan
förstört
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka