Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
senedza
soltero/a
Civilstatus
edziĝinta
casado/a
Civilstatus
apartiga
separado/a
Civilstatus
eksedziĝinta
divorciado/a
Civilstatus
kunviva
cohabitante
Civilstatus
en civila kuniĝo
en unión civil
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
pareja de hecho
Civilstatus
en hejma partnereco
pareja de hecho
Civilstatus
vidvina
viudo/a
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
el examen teórico
Typ av test
veturantan teston
el examen práctico
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
la dirección
Vad vill du ändra?
nomon
el nombre
Vad vill du ändra?
foton
la fotografía
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
lo he perdido
Körkortsproblem
ŝtelatan
me lo han robado
Körkortsproblem
difektatan
se ha dañado
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka