Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
senedza
холост
Civilstatus
edziĝinta
Женат/замужем
Civilstatus
apartiga
Разведен/а
Civilstatus
eksedziĝinta
Разведен/а
Civilstatus
kunviva
в сожительстве
Civilstatus
en civila kuniĝo
в гражданском браке
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
Не женатая пара
Civilstatus
en hejma partnereco
в домашнем партнерстве
Civilstatus
vidvina
вдовец/вдова
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
Теоретический тест
Typ av test
veturantan teston
Тест на вождение
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
адрес
Vad vill du ändra?
nomon
имя
Vad vill du ändra?
foton
фотография
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
потеряно
Körkortsproblem
ŝtelatan
украдено
Körkortsproblem
difektatan
повреждено
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka