Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
senedza
Singur
Civilstatus
edziĝinta
Căsătorit/ă
Civilstatus
apartiga
separat/ă
Civilstatus
eksedziĝinta
divorțat/ă
Civilstatus
kunviva
concobinaj
Civilstatus
en civila kuniĝo
într-o uniune civilă
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
necăsătorit/ă
Civilstatus
en hejma partnereco
partener/ă de viață
Civilstatus
vidvina
văduv/ă
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
testul teoretic
Typ av test
veturantan teston
examenul practic
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
Adresa
Vad vill du ändra?
nomon
nume
Vad vill du ändra?
foton
fotografia
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
pierdut
Körkortsproblem
ŝtelatan
furat
Körkortsproblem
difektatan
distrus
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka