Portugisiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Onde você mora?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
senedza
solteiro(a)
Civilstatus
edziĝinta
casado(a)
Civilstatus
apartiga
separado(a)
Civilstatus
eksedziĝinta
divorciado(a)
Civilstatus
kunviva
coabitação
Civilstatus
en civila kuniĝo
em uma união civil
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
companheiros/união estável
Civilstatus
en hejma partnereco
parceria doméstica
Civilstatus
vidvina
viúvo(a)
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
prova teórica
Typ av test
veturantan teston
prova prática de direção
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
endereço
Vad vill du ändra?
nomon
nome
Vad vill du ändra?
foton
foto
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
perdida
Körkortsproblem
ŝtelatan
roubada
Körkortsproblem
difektatan
danificada
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka