Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
senedza
alleenstaand
Civilstatus
edziĝinta
gehuwd
Civilstatus
apartiga
uit elkaar
Civilstatus
eksedziĝinta
gescheiden
Civilstatus
kunviva
samenwonend
Civilstatus
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Civilstatus
en hejma partnereco
in een relatie
Civilstatus
vidvina
verweduwd
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
theoretische test
Typ av test
veturantan teston
rijexamen
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
mijn adres
Vad vill du ändra?
nomon
mijn naam
Vad vill du ändra?
foton
mijn foto
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
verloren
Körkortsproblem
ŝtelatan
gestolen
Körkortsproblem
difektatan
beschadigd
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka