Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
senedza
单身
Civilstatus
edziĝinta
已婚
Civilstatus
apartiga
分居
Civilstatus
eksedziĝinta
离异
Civilstatus
kunviva
同居
Civilstatus
en civila kuniĝo
民事结婚
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Civilstatus
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Civilstatus
vidvina
鳏居
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
理论考试
Typ av test
veturantan teston
路考
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
地址
Vad vill du ändra?
nomon
名字
Vad vill du ändra?
foton
照片
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
丢失
Körkortsproblem
ŝtelatan
被偷了
Körkortsproblem
difektatan
受损
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka