Japanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
senedza
Civilstatus
edziĝinta
Civilstatus
apartiga
Civilstatus
eksedziĝinta
Civilstatus
kunviva
Civilstatus
en civila kuniĝo
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
en hejma partnereco
Civilstatus
vidvina
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
Typ av test
veturantan teston
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
Vad vill du ändra?
nomon
Vad vill du ändra?
foton
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
Körkortsproblem
ŝtelatan
Körkortsproblem
difektatan
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka