Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
edziĝinta
coniugato/a
Civilstatus
apartiga
separato/a
Civilstatus
eksedziĝinta
divorziato/a
Civilstatus
kunviva
convivente
Civilstatus
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Civilstatus
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Civilstatus
vidvina
vedovo/a
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
esame di teoria
Typ av test
veturantan teston
esame di guida
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
nomon
il nome
Vad vill du ändra?
foton
la foto
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
smarrita
Körkortsproblem
ŝtelatan
rubata
Körkortsproblem
difektatan
deteriorata
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka