Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
senedza
naimaton
Civilstatus
edziĝinta
naimisissa
Civilstatus
apartiga
asumuserossa
Civilstatus
eksedziĝinta
eronnut
Civilstatus
kunviva
avoliitossa
Civilstatus
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Civilstatus
en hejma partnereco
avoliitossa
Civilstatus
vidvina
leski
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
teoriakokeen
Typ av test
veturantan teston
inssiajon
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
osoitetta
Vad vill du ändra?
nomon
nimeä
Vad vill du ändra?
foton
kuvaa
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
kadonneen
Körkortsproblem
ŝtelatan
varastetun
Körkortsproblem
difektatan
vaurioituneen
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka