Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
What is your name?
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Where do you live?
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
What is your address?
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
senedza
single
Civilstatus
edziĝinta
married
Civilstatus
apartiga
separated
Civilstatus
eksedziĝinta
divorced
Civilstatus
kunviva
cohabiting
Civilstatus
en civila kuniĝo
in a civil union
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
unmarried partners
Civilstatus
en hejma partnereco
in a domestic partnership
Civilstatus
vidvina
widowed
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
theory test
Typ av test
veturantan teston
driving test
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
address
Vad vill du ändra?
nomon
name
Vad vill du ändra?
foton
photo
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
lost
Körkortsproblem
ŝtelatan
stolen
Körkortsproblem
difektatan
damaged
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka