Arabiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
المعلومات سرية.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
ما هو اسمك؟
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
أين تعيش؟
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
ما هو عنوانك؟
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
ما هي جنسيتك؟
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Ange din civilstatus
senedza
عازب
Civilstatus
edziĝinta
متزوج
Civilstatus
apartiga
منفصل
Civilstatus
eksedziĝinta
مطلق
Civilstatus
kunviva
لدي شريك/شريكة في السكن
Civilstatus
en civila kuniĝo
متزوجان مدنيا
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
شريكان غير متزوجين
Civilstatus
en hejma partnereco
في شراكة منزلية
Civilstatus
vidvina
أرمل/أرملة
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
هل لديك أطفال؟
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
أرغب في التسجيل في المدينة
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
تكاليف المستشفى
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
أجور المختصين
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
اختبارات التشخيص
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
العمليات الجراحية
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
العلاج النفسي
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
العلاج السني
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
علاج العينين
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
اختبار نظري
Typ av test
veturantan teston
اختبار القيادة
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
العنوان
Vad vill du ändra?
nomon
الاسم
Vad vill du ändra?
foton
الصورة
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
ضائعة
Körkortsproblem
ŝtelatan
مسروقة
Körkortsproblem
difektatan
متضررة
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
لدي سجل إجرامي نظيف.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Angivande av nationaliteten på din make/maka