Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
What is your address?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
single
bekar
Civilstatus
married
evli
Civilstatus
separated
ayrılmış
Civilstatus
divorced
boşanmış
Civilstatus
cohabiting
birlikte yaşıyor
Civilstatus
in a civil union
medeni birliktelik
Civilstatus
unmarried partners
evlenmemiş çift
Civilstatus
in a domestic partnership
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
widowed
dul
Civilstatus
Do you have children?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
teorik sınav
Typ av test
driving test
direksiyon sınavı
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
adres
Vad vill du ändra?
name
ad
Vad vill du ändra?
photo
fotoğraf
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
kayıp
Körkortsproblem
stolen
çalınmış
Körkortsproblem
damaged
hasarlı
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka