Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
single
Singur
Civilstatus
married
Căsătorit/ă
Civilstatus
separated
separat/ă
Civilstatus
divorced
divorțat/ă
Civilstatus
cohabiting
concobinaj
Civilstatus
in a civil union
într-o uniune civilă
Civilstatus
unmarried partners
necăsătorit/ă
Civilstatus
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Civilstatus
widowed
văduv/ă
Civilstatus
Do you have children?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
testul teoretic
Typ av test
driving test
examenul practic
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
Adresa
Vad vill du ändra?
name
nume
Vad vill du ändra?
photo
fotografia
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
pierdut
Körkortsproblem
stolen
furat
Körkortsproblem
damaged
distrus
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka