Japanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Fråga var någon bor
What is your address?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
single
Civilstatus
married
Civilstatus
separated
Civilstatus
divorced
Civilstatus
cohabiting
Civilstatus
in a civil union
Civilstatus
unmarried partners
Civilstatus
in a domestic partnership
Civilstatus
widowed
Civilstatus
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
Typ av test
driving test
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
Vad vill du ändra?
name
Vad vill du ändra?
photo
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
Körkortsproblem
stolen
Körkortsproblem
damaged
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka