Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
What is your address?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
single
ελεύθερος/η
Civilstatus
married
παντρεμένος/η
Civilstatus
separated
σε διάσταση
Civilstatus
divorced
χωρισμένος/η
Civilstatus
cohabiting
συμβίωση
Civilstatus
in a civil union
σε αστική ένωση
Civilstatus
unmarried partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
in a domestic partnership
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
widowed
χήρος/χήρα
Civilstatus
Do you have children?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
θεωρητική εξέταση
Typ av test
driving test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
name
όνομα
Vad vill du ändra?
photo
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
χαμένη
Körkortsproblem
stolen
κλεμμένη
Körkortsproblem
damaged
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka