Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
What is your address?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
single
naimaton
Civilstatus
married
naimisissa
Civilstatus
separated
asumuserossa
Civilstatus
divorced
eronnut
Civilstatus
cohabiting
avoliitossa
Civilstatus
in a civil union
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
unmarried partners
parisuhteessa
Civilstatus
in a domestic partnership
avoliitossa
Civilstatus
widowed
leski
Civilstatus
Do you have children?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
teoriakokeen
Typ av test
driving test
inssiajon
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
osoitetta
Vad vill du ändra?
name
nimeä
Vad vill du ändra?
photo
kuvaa
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
kadonneen
Körkortsproblem
stolen
varastetun
Körkortsproblem
damaged
vaurioituneen
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka