Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
What is your address?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
single
single
Civilstatus
married
gift
Civilstatus
separated
separeret
Civilstatus
divorced
fraskilt
Civilstatus
cohabiting
samlevende
Civilstatus
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
unmarried partners
ugifte partnere
Civilstatus
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
widowed
enke
Civilstatus
Do you have children?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
teoritest
Typ av test
driving test
køreprøve
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
adressen
Vad vill du ändra?
name
navnet
Vad vill du ändra?
photo
billedet
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
mistet
Körkortsproblem
stolen
stjålet
Körkortsproblem
damaged
beskadiget
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka