Arabiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
المعلومات سرية.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
ما هو اسمك؟
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
أين تعيش؟
Fråga var någon bor
What is your address?
ما هو عنوانك؟
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
ما هي جنسيتك؟
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Ange din civilstatus
single
عازب
Civilstatus
married
متزوج
Civilstatus
separated
منفصل
Civilstatus
divorced
مطلق
Civilstatus
cohabiting
لدي شريك/شريكة في السكن
Civilstatus
in a civil union
متزوجان مدنيا
Civilstatus
unmarried partners
شريكان غير متزوجين
Civilstatus
in a domestic partnership
في شراكة منزلية
Civilstatus
widowed
أرمل/أرملة
Civilstatus
Do you have children?
هل لديك أطفال؟
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
أرغب في التسجيل في المدينة
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
تكاليف المستشفى
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
أجور المختصين
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
اختبارات التشخيص
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
العمليات الجراحية
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
العلاج النفسي
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
العلاج السني
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
علاج العينين
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
اختبار نظري
Typ av test
driving test
اختبار القيادة
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
العنوان
Vad vill du ändra?
name
الاسم
Vad vill du ändra?
photo
الصورة
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
ضائعة
Körkortsproblem
stolen
مسروقة
Körkortsproblem
damaged
متضررة
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Angivande av nationaliteten på din make/maka