Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
single
svobodný/á
Civilstatus
gift
ženatý/vdaná
Civilstatus
separeret
odděleni
Civilstatus
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Civilstatus
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Civilstatus
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Civilstatus
enke
vdovec/vdova
Civilstatus
Har du børn?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoritest
Teoretický test
Typ av test
køreprøve
Praktický test
Typ av test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
adresu
Vad vill du ändra?
navnet
jméno
Vad vill du ändra?
billedet
fotografii
Vad vill du ändra?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mistet
ztracený
Körkortsproblem
stjålet
ukradený
Körkortsproblem
beskadiget
zničený
Körkortsproblem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka