Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Hvornår udløber dit ID?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informationerne er fortrolige.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Hvad hedder du?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Hvor og hvornår er du født?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Hvor bor du?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Hvad er din adresse?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Hvad er dit statsborgerskab?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Hvornår ankom du til [land]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Må jeg se dit ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Jeg er ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
single
soltero/a
Civilstatus
gift
casado/a
Civilstatus
separeret
separado/a
Civilstatus
fraskilt
divorciado/a
Civilstatus
samlevende
cohabitante
Civilstatus
i et indregistreret parforhold
en unión civil
Civilstatus
ugifte partnere
pareja de hecho
Civilstatus
i et indenlandsk parforhold
pareja de hecho
Civilstatus
enke
viudo/a
Civilstatus
Har du børn?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jeg vil gerne registreres i byen
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalsgebyrer
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Speciallægegebyrer
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiske indgreb
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlinger
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Øjenbehandlinger
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Er mit kørekort gyldigt her?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoritest
el examen teórico
Typ av test
køreprøve
el examen práctico
Typ av test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
la dirección
Vad vill du ändra?
navnet
el nombre
Vad vill du ändra?
billedet
la fotografía
Vad vill du ändra?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mistet
lo he perdido
Körkortsproblem
stjålet
me lo han robado
Körkortsproblem
beskadiget
se ha dañado
Körkortsproblem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jeg har en ren straffeattest
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka