Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Hvornår udløber dit ID?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informationerne er fortrolige.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Hvad hedder du?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Hvor og hvornår er du født?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Hvor bor du?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Hvad er din adresse?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Hvad er dit statsborgerskab?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Hvornår ankom du til [land]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Må jeg se dit ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Jeg er ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
single
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
gift
coniugato/a
Civilstatus
separeret
separato/a
Civilstatus
fraskilt
divorziato/a
Civilstatus
samlevende
convivente
Civilstatus
i et indregistreret parforhold
in un'unione civile
Civilstatus
ugifte partnere
in una coppia non sposata
Civilstatus
i et indenlandsk parforhold
in un'unione di fatto
Civilstatus
enke
vedovo/a
Civilstatus
Har du børn?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jeg vil gerne registreres i byen
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalsgebyrer
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Speciallægegebyrer
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiske indgreb
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlinger
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Øjenbehandlinger
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Er mit kørekort gyldigt her?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoritest
esame di teoria
Typ av test
køreprøve
esame di guida
Typ av test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
navnet
il nome
Vad vill du ändra?
billedet
la foto
Vad vill du ändra?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mistet
smarrita
Körkortsproblem
stjålet
rubata
Körkortsproblem
beskadiget
deteriorata
Körkortsproblem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jeg har en ren straffeattest
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka