Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Hledám _______________ k pronájmu.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
pokoj
ห้องพัก
Typ av bostad
byt
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
rodinný dům
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
dvojdomek
บ้านแฝด
Typ av bostad
řadový dům
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
Kolik stojí měsíční nájem?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Kolik je záloha?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
Byt je _____________.
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
zařízený
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
nezařízený
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
Jak mohu změnit dodavatele energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Na jak dlouho je nájemní doba?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Jaké renovace byly udělány?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Nachází se tam i parkovací místo?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Byl zde někdo zavražděn?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
Funguje ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
Instalatérství
ท่อประปา
Faciliteter
topení
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Má domovník/domovnice na starost opravy?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Mohu se podívat na termostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
Jak dlouho zde žil prodejec?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
Co je zahrunuté v prodeji?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna