Tyska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ich möchte _________________ mieten.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
ein Zimmer
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
eine Wohnung/ ein Apartment
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
ein Studioapartment
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
ein Einfamilienhaus
Typ av bostad
บ้านแฝด
ein Doppelhaus
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
ein Reihenhaus
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
Wie hoch ist die Kaution?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
Das Apartment ist_____________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möbliert
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unmöbliert
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sind Haustiere erlaubt?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kann ich die Zählerstände sehen?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Was wurde renoviert?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Gehört ein Parkplatz dazu?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
Funktionieren____________?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
die Abflussrohre
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
die Heizungsanlagen
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Wo ist der Thermostat?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Warum verkaufen die Besitzer?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna