Svenska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
rum
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Typ av bostad
บ้านแฝด
parhus
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
rörläggningen
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna