Portugisiska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
quarto
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
apartamento
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio/quitinete
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
casa separada
Typ av bostad
บ้านแฝด
casa germinada
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
moradia em banda
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto custa o aluguel por mês?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Os serviços utilitários estão inclusos?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
Qual é o valor do depósito?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso vir para visitação?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
O imóvel é ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
mobiliado
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
não mobiliado
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Há alguma restrição com animais de estimação?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Como posso mudar o fornecedor de energia?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Foram feitas reformas? Quais?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Alguém já foi morto aqui?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
encanamento
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
calefação/aquecimento
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Onde fica o termostato?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso ver o certificado de segurança do gás?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quantas ofertas já foram feitas?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Há quanto tempo está no mercado?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Por que os donos estão se mudando?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
O que está incluído na venda?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Houve problemas de aluimento?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
É possível achar uma transferência mais barata?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Você pode retirar o imóvel do mercado?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna