Kinesiska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
房间
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Typ av bostad
บ้านแฝด
半独立住宅
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
水管设备
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
暖气
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna