Italienska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Cerco ___________ da affittare.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
una stanza
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
un appartamento
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un monolocale
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
una casa indipendente
Typ av bostad
บ้านแฝด
una casa bifamiliare
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
una villetta a schiera
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto è l'affitto mensile?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Le utenze domestiche sono incluse?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
A quanto ammonta la caparra?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
L'appartamento è _____________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
ammobiliato
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non ammobiliato
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Gli animali sono ammessi?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto dura il contratto?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ci sono disaccordi tra i vicini?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Avrò diritto a un posto auto privato?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
________ è in buone condizioni?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
L'impianto idraulico
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
L'impianto di riscaldamento
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dove è il termostato?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
Cosa è incluso nella vendita?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Può ritirare la casa dal mercato?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna