Esperanto | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
ĉambron
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Typ av bostad
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
la dukto
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna