Engelska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
room
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Typ av bostad
บ้านแฝด
semi-detached house
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
the plumbing
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
the heating
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna