Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
rum
ห้องพัก
Typ av bostad
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
parhus
บ้านแฝด
Typ av bostad
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
rörläggningen
ท่อประปา
Faciliteter
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna