Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
quarto
ห้องพัก
Typ av bostad
apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
studio/quitinete
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
casa separada
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
casa germinada
บ้านแฝด
Typ av bostad
moradia em banda
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
Quanto custa o aluguel por mês?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
Os serviços utilitários estão inclusos?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Qual é o valor do depósito?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
Quando posso vir para visitação?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
O imóvel é ________________.
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
mobiliado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
não mobiliado
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
Há alguma restrição com animais de estimação?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
Como posso mudar o fornecedor de energia?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Foram feitas reformas? Quais?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Alguém já foi morto aqui?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
encanamento
ท่อประปา
Faciliteter
calefação/aquecimento
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Onde fica o termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
Posso ver o certificado de segurança do gás?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Quantas ofertas já foram feitas?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
Há quanto tempo está no mercado?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Por que os donos estão se mudando?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
O que está incluído na venda?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Houve problemas de aluimento?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
É possível achar uma transferência mais barata?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Você pode retirar o imóvel do mercado?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna