Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

我在寻找租用 _______________ 。
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
房间
ห้องพัก
Typ av bostad
公寓
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
单人套间
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
独立住宅
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
半独立住宅
บ้านแฝด
Typ av bostad
排屋
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
每月租金多少?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
请问电气水费包含在月租里面吗?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
押金多少?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
我什么时候可以过来看房?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
这间公寓________________。
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
提供家具
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
不提供家具
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
请问可以养宠物吗?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
我如何更换能源供应商?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
这间公寓里还有几个租客呢?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
有多少人已经看过这间公寓了?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
我能否看一看电气安装检查表/报告?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
请问租期多久?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
请问邻居相处和睦吗?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
请问有哪些地方重新装修过?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
请问上一次公寓重组电路是何时?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
请问包含停车位吗?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
这里有发生过命案吗?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
请问___________能正常运作吗?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
水管设备
ท่อประปา
Faciliteter
暖气
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
请问房东负责维修吗?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
请问煤气表和电表在哪里?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
你有电器使用手册和保修卡吗?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
温度调节器在哪里?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
我可以看看煤气安全证明书吗?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

这个房子有多少人愿意买?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
请问这个房子待价而沽多久了?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
请问房主为什么要卖房呢?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
请问房主在这里居住多久了?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
请问哪些包含在售价里?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
请问是否有沉降问题?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
请问有无便宜点的房产所有权转让?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
请问这片区域未来有哪些发展项目?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna