Nederländska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.
Ik zou graag _______________ huren.
Ange att du vill hyra någonting
δωμάτιο
een kamer
Typ av bostad
διαμέρισμα
een appartement
Typ av bostad
γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
een studio
Typ av bostad
μονοκατοικία
een vrijstaande woning
Typ av bostad
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
een half-open bebouwing
Typ av bostad
σπίτι σε σειρά κατοικιών
een gesloten bebouwing
Typ av bostad
Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Zijn alle kosten inbegrepen?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Hoeveel is de borg?
Fråga hur mycket depositionen är
Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Fråga när du kan se bostaden
Το διαμέρισμα είναι ________________.
Het appartement is ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
επιπλωμένο
gemeubileerd
Lägenhetens skick
μη επιπλωμένο
ongemeubileerd
Lägenhetens skick
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Zijn huisdieren toegestaan?
Fråga om husdjur är tillåtna
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Fråga hur du kan byta energileverantör
Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις αερίου / ηλεκτρισμού;
Kan ik de meterstanden bekijken?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Hoe lang is de huurperiode?
Fråga hur länge kontraktet är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση;
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία φορά;
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Werd hier ooit iemand vermoord?
Fråga om någon har blivit mördad där
Λειτουργεί ___________ ;
Werkt ___________ ?
Fråga om faciliteterna fungerar
η υδραυλική εγκατάσταση
het sanitair
Faciliteter
η θέρμανση
de verwarming
Faciliteter
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του ηλεκτρισμού;
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και εγγυήσεις;
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και τηλεφώνου;
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Που είναι ο θερμοστάτης;
Waar is de thermostaat?
Fråga om du kan se termostaten
Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού αερίου;
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Fråga hur många som har budat på huset
Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Hoe lang staat het huis al te koop?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Fråga varför de säljer huset
Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Fråga hur länge säljaren har bott där
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος μεταφοράς;
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Kan u het huis van de markt halen?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου;
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως τα αρμαράκια της κουζίνας;
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna