Svenska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Je voudrais louer _______.
Jag vill hyra en/ett ________.
Ange att du vill hyra någonting
une chambre
rum
Typ av bostad
un appartement
lägenhet
Typ av bostad
un studio
enrumslägenhet
Typ av bostad
une maison individuelle
fristående hus/villa
Typ av bostad
une maison jumelée
parhus
Typ av bostad
une maison mitoyenne
radhus
Typ av bostad
Combien coûte le loyer par mois ?
Hur mycket är hyran per månad?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Les charges sont-elles inclues ?
Ingår driftskostnader?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Quel est le montant de la caution ?
Hur mycket är depositionen?
Fråga hur mycket depositionen är
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
När kan jag komma för en visning?
Fråga när du kan se bostaden
L'appartement est ____________.
Lägenheten är_________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
meublé
möblerad
Lägenhetens skick
non meublé
omöblerad
Lägenhetens skick
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Är husdjur tillåtna?
Fråga om husdjur är tillåtna
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Hur byter jag energileverantör?
Fråga hur du kan byta energileverantör
Combien de personnes partagent ce logement ?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Pour combien de temps louez-vous ?
Hur länge är kontraktet?
Fråga hur länge kontraktet är
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Vilka renovationer har gjorts?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
När var ledningarna senast omkopplade?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Har någon blivit mördad här?
Fråga om någon har blivit mördad där
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Fungerar ______?
Fråga om faciliteterna fungerar
la plomberie
rörläggningen
Faciliteter
le chauffage
värmesystemet
Faciliteter
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Var är gas- och elmätarna?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Où est le thermostat ?
Var är termostaten?
Fråga om du kan se termostaten
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Hur många har budat på huset?
Fråga hur många som har budat på huset
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Varför säljer ägarna huset?
Fråga varför de säljer huset
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Hur länge har säljarna bott här?
Fråga hur länge säljaren har bott där
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Var är inkluderat i köpet?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna