Kinesiska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Je voudrais louer _______.
我在寻找租用 _______________ 。
Ange att du vill hyra någonting
une chambre
房间
Typ av bostad
un appartement
公寓
Typ av bostad
un studio
单人套间
Typ av bostad
une maison individuelle
独立住宅
Typ av bostad
une maison jumelée
半独立住宅
Typ av bostad
une maison mitoyenne
排屋
Typ av bostad
Combien coûte le loyer par mois ?
每月租金多少?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Les charges sont-elles inclues ?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Quel est le montant de la caution ?
押金多少?
Fråga hur mycket depositionen är
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
我什么时候可以过来看房?
Fråga när du kan se bostaden
L'appartement est ____________.
这间公寓________________。
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
meublé
提供家具
Lägenhetens skick
non meublé
不提供家具
Lägenhetens skick
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
请问可以养宠物吗?
Fråga om husdjur är tillåtna
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
我如何更换能源供应商?
Fråga hur du kan byta energileverantör
Combien de personnes partagent ce logement ?
这间公寓里还有几个租客呢?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
有多少人已经看过这间公寓了?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Pour combien de temps louez-vous ?
请问租期多久?
Fråga hur länge kontraktet är
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
请问邻居相处和睦吗?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
请问有哪些地方重新装修过?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
请问包含停车位吗?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
这里有发生过命案吗?
Fråga om någon har blivit mördad där
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
请问___________能正常运作吗?
Fråga om faciliteterna fungerar
la plomberie
水管设备
Faciliteter
le chauffage
暖气
Faciliteter
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
请问房东负责维修吗?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
请问煤气表和电表在哪里?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Où est le thermostat ?
温度调节器在哪里?
Fråga om du kan se termostaten
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
这个房子有多少人愿意买?
Fråga hur många som har budat på huset
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
请问这个房子待价而沽多久了?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
请问房主为什么要卖房呢?
Fråga varför de säljer huset
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
请问房主在这里居住多久了?
Fråga hur länge säljaren har bott där
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
请问哪些包含在售价里?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
请问是否有沉降问题?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna