Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Mi serĉas _______________ por lui.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
ĉambron
ห้องพัก
Typ av bostad
apartamenton
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
studĉambron
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
izolite starantan domon
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
partizolite starantan domon
บ้านแฝด
Typ av bostad
vicdomon
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
Kiom estas la monate lupago?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
Ĉu estas utilecoj inkludata?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Kiom estas la deponejo?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
Kiam mi povas veni por spektado?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
La apartamento estas _____________.
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
meblita
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
nemeblita
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
Ĉu estas dombestoj permesataj?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Kiom longa estas la lizkontrakto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Kio renovigadoj estis faritaj?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Ĉu estas parkadospaco?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Ĉu iu iam murdis tie?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
Ĉu _____________ funkcias?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
la dukto
ท่อประปา
Faciliteter
la hejtado
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Kie estas la termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Kiom da proponoj jam havis?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Kial la vendistoj movas?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
Kiom longe la vendisto vivis tie?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
Kio inkluzivas en la vendo?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna