Svenska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

I am looking for a _______________ to rent.
Jag vill hyra en/ett ________.
Ange att du vill hyra någonting
room
rum
Typ av bostad
flat / apartment
lägenhet
Typ av bostad
studio flat / studio apartment
enrumslägenhet
Typ av bostad
detached house
fristående hus/villa
Typ av bostad
semi-detached house
parhus
Typ av bostad
terraced house
radhus
Typ av bostad
How much is the rent per month?
Hur mycket är hyran per månad?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Are utilities included?
Ingår driftskostnader?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
How much is the deposit?
Hur mycket är depositionen?
Fråga hur mycket depositionen är
When can I come for a viewing?
När kan jag komma för en visning?
Fråga när du kan se bostaden
The apartment is ________________.
Lägenheten är_________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
furnished
möblerad
Lägenhetens skick
unfurnished
omöblerad
Lägenhetens skick
Are pets allowed?
Är husdjur tillåtna?
Fråga om husdjur är tillåtna
How can I switch the energy supplier?
Hur byter jag energileverantör?
Fråga hur du kan byta energileverantör
How many other tenants are living in the apartment?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
How many viewings has it had?
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
How long is the lease?
Hur länge är kontraktet?
Fråga hur länge kontraktet är
Have there been any neighbor disputes?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
What renovations have been done?
Vilka renovationer har gjorts?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
How old is the boiler and when was it last inspected?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
When was it last rewired?
När var ledningarna senast omkopplade?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Is there a parking space included?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Has anyone ever been murdered here?
Har någon blivit mördad här?
Fråga om någon har blivit mördad där
Does ___________ work?
Fungerar ______?
Fråga om faciliteterna fungerar
the plumbing
rörläggningen
Faciliteter
the heating
värmesystemet
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Where are the gas and electricity meters?
Var är gas- och elmätarna?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Where is the thermostat?
Var är termostaten?
Fråga om du kan se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

How many offers has it had?
Hur många har budat på huset?
Fråga hur många som har budat på huset
How long has it been on the market?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Why are the vendors moving?
Varför säljer ägarna huset?
Fråga varför de säljer huset
How long has the seller lived there?
Hur länge har säljarna bott här?
Fråga hur länge säljaren har bott där
What's included in the sale?
Var är inkluderat i köpet?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Have there been any subsidence problems?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Is it possible to find cheaper transferring?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
What is going to be built in this area in the future?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Can you take the house off the market?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna