Nederländska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

I am looking for a _______________ to rent.
Ik zou graag _______________ huren.
Ange att du vill hyra någonting
room
een kamer
Typ av bostad
flat / apartment
een appartement
Typ av bostad
studio flat / studio apartment
een studio
Typ av bostad
detached house
een vrijstaande woning
Typ av bostad
semi-detached house
een half-open bebouwing
Typ av bostad
terraced house
een gesloten bebouwing
Typ av bostad
How much is the rent per month?
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Are utilities included?
Zijn alle kosten inbegrepen?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
How much is the deposit?
Hoeveel is de borg?
Fråga hur mycket depositionen är
When can I come for a viewing?
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Fråga när du kan se bostaden
The apartment is ________________.
Het appartement is ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
furnished
gemeubileerd
Lägenhetens skick
unfurnished
ongemeubileerd
Lägenhetens skick
Are pets allowed?
Zijn huisdieren toegestaan?
Fråga om husdjur är tillåtna
How can I switch the energy supplier?
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Fråga hur du kan byta energileverantör
How many other tenants are living in the apartment?
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
How many viewings has it had?
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Kan ik de meterstanden bekijken?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
How long is the lease?
Hoe lang is de huurperiode?
Fråga hur länge kontraktet är
Have there been any neighbor disputes?
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
What renovations have been done?
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
How old is the boiler and when was it last inspected?
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
When was it last rewired?
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Is there a parking space included?
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Has anyone ever been murdered here?
Werd hier ooit iemand vermoord?
Fråga om någon har blivit mördad där
Does ___________ work?
Werkt ___________ ?
Fråga om faciliteterna fungerar
the plumbing
het sanitair
Faciliteter
the heating
de verwarming
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Where are the gas and electricity meters?
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Where is the thermostat?
Waar is de thermostaat?
Fråga om du kan se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

How many offers has it had?
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Fråga hur många som har budat på huset
How long has it been on the market?
Hoe lang staat het huis al te koop?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Why are the vendors moving?
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Fråga varför de säljer huset
How long has the seller lived there?
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Fråga hur länge säljaren har bott där
What's included in the sale?
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Have there been any subsidence problems?
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Is it possible to find cheaper transferring?
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
What is going to be built in this area in the future?
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Can you take the house off the market?
Kan u het huis van de markt halen?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna