Kinesiska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

I am looking for a _______________ to rent.
我在寻找租用 _______________ 。
Ange att du vill hyra någonting
room
房间
Typ av bostad
flat / apartment
公寓
Typ av bostad
studio flat / studio apartment
单人套间
Typ av bostad
detached house
独立住宅
Typ av bostad
semi-detached house
半独立住宅
Typ av bostad
terraced house
排屋
Typ av bostad
How much is the rent per month?
每月租金多少?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Are utilities included?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
How much is the deposit?
押金多少?
Fråga hur mycket depositionen är
When can I come for a viewing?
我什么时候可以过来看房?
Fråga när du kan se bostaden
The apartment is ________________.
这间公寓________________。
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
furnished
提供家具
Lägenhetens skick
unfurnished
不提供家具
Lägenhetens skick
Are pets allowed?
请问可以养宠物吗?
Fråga om husdjur är tillåtna
How can I switch the energy supplier?
我如何更换能源供应商?
Fråga hur du kan byta energileverantör
How many other tenants are living in the apartment?
这间公寓里还有几个租客呢?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
How many viewings has it had?
有多少人已经看过这间公寓了?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
How long is the lease?
请问租期多久?
Fråga hur länge kontraktet är
Have there been any neighbor disputes?
请问邻居相处和睦吗?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
What renovations have been done?
请问有哪些地方重新装修过?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
How old is the boiler and when was it last inspected?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
When was it last rewired?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Who lives upstairs/downstairs/next door?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Is there a parking space included?
请问包含停车位吗?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Has anyone ever been murdered here?
这里有发生过命案吗?
Fråga om någon har blivit mördad där
Does ___________ work?
请问___________能正常运作吗?
Fråga om faciliteterna fungerar
the plumbing
水管设备
Faciliteter
the heating
暖气
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
请问房东负责维修吗?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Where are the gas and electricity meters?
请问煤气表和电表在哪里?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Who supplies the energy, broadband and home phone?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Where is the thermostat?
温度调节器在哪里?
Fråga om du kan se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

How many offers has it had?
这个房子有多少人愿意买?
Fråga hur många som har budat på huset
How long has it been on the market?
请问这个房子待价而沽多久了?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Why are the vendors moving?
请问房主为什么要卖房呢?
Fråga varför de säljer huset
How long has the seller lived there?
请问房主在这里居住多久了?
Fråga hur länge säljaren har bott där
What's included in the sale?
请问哪些包含在售价里?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Have there been any subsidence problems?
请问是否有沉降问题?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Is it possible to find cheaper transferring?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
What is going to be built in this area in the future?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Can you take the house off the market?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna