Japanska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

I am looking for a _______________ to rent.
Ange att du vill hyra någonting
room
Typ av bostad
flat / apartment
Typ av bostad
studio flat / studio apartment
Typ av bostad
detached house
Typ av bostad
semi-detached house
Typ av bostad
terraced house
Typ av bostad
How much is the rent per month?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Are utilities included?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
How much is the deposit?
Fråga hur mycket depositionen är
When can I come for a viewing?
Fråga när du kan se bostaden
The apartment is ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
furnished
Lägenhetens skick
unfurnished
Lägenhetens skick
Are pets allowed?
Fråga om husdjur är tillåtna
How can I switch the energy supplier?
Fråga hur du kan byta energileverantör
How many other tenants are living in the apartment?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
How many viewings has it had?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
How long is the lease?
Fråga hur länge kontraktet är
Have there been any neighbor disputes?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
What renovations have been done?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
How old is the boiler and when was it last inspected?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
When was it last rewired?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Is there a parking space included?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Has anyone ever been murdered here?
Fråga om någon har blivit mördad där
Does ___________ work?
Fråga om faciliteterna fungerar
the plumbing
Faciliteter
the heating
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Where are the gas and electricity meters?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Where is the thermostat?
Fråga om du kan se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

How many offers has it had?
Fråga hur många som har budat på huset
How long has it been on the market?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Why are the vendors moving?
Fråga varför de säljer huset
How long has the seller lived there?
Fråga hur länge säljaren har bott där
What's included in the sale?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Have there been any subsidence problems?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Is it possible to find cheaper transferring?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
What is going to be built in this area in the future?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Can you take the house off the market?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna