Esperanto | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

I am looking for a _______________ to rent.
Mi serĉas _______________ por lui.
Ange att du vill hyra någonting
room
ĉambron
Typ av bostad
flat / apartment
apartamenton
Typ av bostad
studio flat / studio apartment
studĉambron
Typ av bostad
detached house
izolite starantan domon
Typ av bostad
semi-detached house
partizolite starantan domon
Typ av bostad
terraced house
vicdomon
Typ av bostad
How much is the rent per month?
Kiom estas la monate lupago?
Fråga hur mycket hyran ligger på
Are utilities included?
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
How much is the deposit?
Kiom estas la deponejo?
Fråga hur mycket depositionen är
When can I come for a viewing?
Kiam mi povas veni por spektado?
Fråga när du kan se bostaden
The apartment is ________________.
La apartamento estas _____________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
furnished
meblita
Lägenhetens skick
unfurnished
nemeblita
Lägenhetens skick
Are pets allowed?
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Fråga om husdjur är tillåtna
How can I switch the energy supplier?
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Fråga hur du kan byta energileverantör
How many other tenants are living in the apartment?
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
How many viewings has it had?
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
How long is the lease?
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Fråga hur länge kontraktet är
Have there been any neighbor disputes?
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
What renovations have been done?
Kio renovigadoj estis faritaj?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
How old is the boiler and when was it last inspected?
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
When was it last rewired?
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Is there a parking space included?
Ĉu estas parkadospaco?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Has anyone ever been murdered here?
Ĉu iu iam murdis tie?
Fråga om någon har blivit mördad där
Does ___________ work?
Ĉu _____________ funkcias?
Fråga om faciliteterna fungerar
the plumbing
la dukto
Faciliteter
the heating
la hejtado
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Where are the gas and electricity meters?
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Fråga var du gas- och elmätarna är
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Where is the thermostat?
Kie estas la termostato?
Fråga om du kan se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

How many offers has it had?
Kiom da proponoj jam havis?
Fråga hur många som har budat på huset
How long has it been on the market?
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Why are the vendors moving?
Kial la vendistoj movas?
Fråga varför de säljer huset
How long has the seller lived there?
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Fråga hur länge säljaren har bott där
What's included in the sale?
Kio inkluzivas en la vendo?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Have there been any subsidence problems?
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Is it possible to find cheaper transferring?
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
What is going to be built in this area in the future?
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Can you take the house off the market?
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna