Thailändska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Kontotyp
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Kontotyp
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Kontotyp
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Kontotyp
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Fråga hur mycket försäkringen kostar