Spanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
cuenta corriente
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
cuenta de ahorros
Kontotyp
tài khoản cá nhân
cuenta personal
Kontotyp
tài khoản chung
cuenta conjunta
Kontotyp
tài khoản con
cuenta infantil
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
cuenta en moneda extranjera
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
cuenta comercial
Kontotyp
tài khoản sinh viên
cuenta para estudiantes
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
He perdido mi tarjeta de crédito.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Me han robado la tarjeta de crédito.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Necesito una tarjeta nueva.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Me voy a comprar mi primera casa.
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Me voy a comprar una segunda residencia.
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Me gustaría contratar un seguro.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
seguro de hogar
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
seguro de viaje
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
seguro de vida
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
seguro de salud
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
seguro de coche
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
seguro de mascotas
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
seguro de robo
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
seguro hipotecario
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
seguro de bienes para estudiantes
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
seguro colectivo
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
seguro de bienes
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
seguro de inundaciones
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
seguro de incendios
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Fråga hur mycket försäkringen kostar