Portugisiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso abrir uma conta pela internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso usar o banco pelo celular?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
conta corrente
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
conta de poupança
Kontotyp
tài khoản cá nhân
conta pessoal
Kontotyp
tài khoản chung
conta conjunta
Kontotyp
tài khoản con
conta para crianças
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
conta de moeda estrangeira
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
conta empresarial
Kontotyp
tài khoản sinh viên
conta estudantil
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Existem taxas mensais?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
Vou receber um talão de cheques?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
Perdi meu cartão de crédito.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Meu cartão de crédito foi roubado.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Você pode bloquear minha conta?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Preciso de um cartão de reposição.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Estou comprando minha primeira casa própria.
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Estou comprando uma segunda propriedade.
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Gostaria de contratar um seguro.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
seguro de habitação
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
seguro de viagem
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
seguro de vida
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
seguro de saúde
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
seguro automóvel
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
seguro saúde animal
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
seguro contra roubo
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
seguro de proteção sobre a hipoteca
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
seguro estudantil
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
seguro de grupo
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
seguro de propriedade
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
seguro contra inundações
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
seguro contra incêndio
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Por quantos meses dura a cobertura?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual é o custo do seguro?
Fråga hur mycket försäkringen kostar