Japanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
tài khoản cá nhân
Kontotyp
tài khoản chung
Kontotyp
tài khoản con
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Fråga hur mycket försäkringen kostar