Italienska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
conto corrente
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
conto di risparmio
Kontotyp
tài khoản cá nhân
conto personale
Kontotyp
tài khoản chung
conto cointestato
Kontotyp
tài khoản con
conto per bambini
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
conto in valuta estera
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
conto aziendale
Kontotyp
tài khoản sinh viên
conto per studenti
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
assicurazione auto
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
protezione mutuo
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
polizza collettiva
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar